Hvad er engagementet?

Engagementet er et bånd mellem medarbejder og organisation, og det handler om tilknytning, loyalitet og tillid.

Vi engagerer os i sager, projekter og opgaver, fordi vi vil udrette noget i verden, men vi retter engagementet mod sager, som vi har tiltro til, nytter noget.
Når vi engagerer os, sætter vi os selv ind på sagen. Selvet er i humanistisk psykologisk forstand udviklingspotentialet, og det er organisationens menneskelige kapital.

”En engageret underviser er personlig
og giver noget af sig selv”

(Gymnasieelever)

Jeg tilbyder:

Foredrag og workshops om engagementet

Tjek dit engagement:

  • Har du tiltro til, at dit engagement nytter noget?
  • Gør du en forskel?
  • Giver du noget af dig selv?
  • Er der tillid mellem dig og organisationen