Hvad er engagementet?

Engagementet er et bånd mellem medarbejder og organisation, og det handler om tilknytning, loyalitet og tillid.

Vi engagerer os i sager, projekter og opgaver, fordi vi vil udrette noget i verden, men vi retter engagementet mod sager, som vi har tiltro til, nytter noget.
Når vi engagerer os, sætter vi os selv ind på sagen. Selvet er i humanistisk, psykologisk forstand udviklingspotentialet, og det er organisationens menneskelige kapital. Med fokus på engagementet bliver vi aktører i organisationens udvikling, og det reducerer risikoen for stress.

 

”Jeg kan ikke se meningen med den nye fusion, som er nummer tre i min tid.

Jeg har ingen tiltro til, at jeg har indflydelse på udviklingen. Det er faktisk stressende." 

(Afdelingsleder i en distriktsskole)

Jeg tilbyder:

  • Foredrag og workshops om engagementet
  • En undersøgelse af engagementet i din organisation

Tjek dit engagement:

  • Har du tiltro til, at dit engagement nytter noget?
  • Gør du en forskel?
  • Giver du noget af dig selv?
  • Er der tillid mellem dig og organisationen