Ledelse af engagementet er ledelse af udviklingsmulighederne.

Når medarbejderne engagerer sig i sager, projekter eller opgaver løser de problemerne, der viser sig undervejs. De udvikler praksis, og derfor skal du som leder have indsigt i, hvad der foregår i det praktiske levede liv i organisationen.

Du skal:

  • Komme tæt på praksis
  • Samtale om engagementet med den enkelte medarbejder/ teamet
  • Få overblik over udviklingsmuligheder
  • Lede udviklingen der kommer nedefra, så den er i overensstemmelse med vision, mission og værdier.

”Jeg kendte ikke til problemernes omfang. De var kun kendt længere nede i systemet”

(Tidligere og nu fyrede skattedirektør)

Jeg tilbyder:

  • Supervision
  • Coaching
  • Samtaletræning