Eksistentiel Ledelse

At eksistere som menneske er at søge svar på spørgsmålet: Hvem er jeg? Det kræver, at du bliver bevidst om at skulle forholde dig til dig selv, til dine relationer, til din omverden. At forholde sig er at være en ansvarlig, aktør i sit liv.

At eksistere som leder er at søge svar på spørgsmålet: Hvad kan jeg udrette? Det kræver, at du er bevidst om at skulle forholde dig til dig selv som både menneske og leder, forholde dig til dine medarbejdere, til din organisation og til det  samfund, organisationen er en del af. Det er dilemmafyldt farvand med modstridende interesser, der kræver etiske og psykologiske overvejelser.

At forholde sig til sig selv kræver:

 • At stille spørgsmålet: Hvem er jeg?
 • Bevidsthed om at skulle forholde sig
 • Refleksion
 • At vælge sig selv med både sine muligheder og begrænsninger
 • At være det man siger
 • At gøre det man sige

At lede eksistentielt kræver:

 • At stille spørgsmålet: Hvad kan jeg udrette?
 • Afklaring af egen livsanskuelse
 • Afklaring af eget menneskesyn
 • Afklaring af egne værdier
 • At lede medarbejdere så de kan være sig selv

 

 

 

 

 

Jeg tilbyder:

 • Samtale om dine værdier
 • Samtale om din livsanskuelse
 • Samtale om dit menneskesyn
 • Samtale om din ledelsesvision

 

Tjek din eksistentielle ledelse

 • Se dig selv i spejlet!
 • Hvem ser du?
 • Hvad udretter du?
 • Er dine medarbejdere sig selv?

 

"Det er som om jeg ikke kan nå at følge med. Tingene sker uden jeg kan nå at tænke. Beslutninger træffes på for løst grundlag."

(Projektleder i supervision)