At lede engagementet kræver personligt lederskab, og det betyder:

 • At være nærværende både fysisk og mentalt
 • At knytte bånd til den enkelte og teamet
 • At bede om feedback på sin ledelse
 • At udvikle organisationens ledelsesformer
 • At være i udvikling selv
 • At have en klar ledelsesvision

Tjek dit personlige lederskab

Kan du svare ja til følgende 5 spørgsmål har dit lederskab det godt.

 1. Jeg har en klar mission med mit lederskab
 2. Medarbejderne siger om mig, at jeg er nærværende
 3. Jeg taler med medarbejderne om den organisatoriske udvikling
 4. Jeg får positiv feedback på min ledelse
 5. Jeg kommer rundt i organisationen hver dag

Hvis ikke har du brug for supervision og evt. en personlighedstest

Jeg tilbyder:

Neo-Pi, en personlighedstest til erhvervslivet