Den engagerende organisation er kendetegnet ved:

 • At have en klar vision, mission og værdigrundlag
 • At være udviklingsorienteret
 • At kompetenceudvikling sker i og af praksis
 • At udvikling kommer nedefra og ledes oppefra
 • At organisere arbejdet med brug af distribueret ledelse (Se bogudgivelser)
 • At samarbejde på grundlag af den psykologiske kontrakt
 • At udvikle god mødekultur
 • At have spilleregler for god kommunikation
 • At praktisere feedback og coaching på alle niveauer

Der kommer nye tiltag oppefra i en lind strøm, og ingen interesserer sig for, hvordan det gik med de gamle, man taber simpelthen engagementet”

(En medarbejder til stresscoaching)

Jeg tilbyder:

 • En undersøgelse af engagementet i din organisation
 • Kulturanalyse
 • Oplæg om Distribueret Ledelse
 • Oplæg om kommunikation og mødekultur

 

Tjek din organisationskultur:

 • Er der systematisk kompetenceudvikling?
 • Er der systematisk feedback?
 • Er der god mødekultur?